ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Въведение

1.1 Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката за поверителност и новата политика за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашите уеб сайтове.

1.2 Настоящата Политика има за цел да ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните от нас услуги и правата Ви като субекти на лични данни. Вашите данни се обработват автоматизирано при спазване на принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Набраните данни: имейл, имена, тел се съхраняват, според законовите изисквания за защита на данните и се обработват единствено с цел и във връзка с изпълнение на предлаганите от нас услуги.

2. Събиране на лична информация

2.1 Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

(А) Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги)  или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);

(Б) Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;

(В) Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

2.2 Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

3. Използване на личните Ви данни

3.1 Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

3.2 Ние може да използваме вашата лична информация за:

(А) Администриране нашия сайт и бизнеса;

(Б) Персонализиране на нашия сайт за вас;

(В) За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;

(Г) За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;

(Д) За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;

(Е) За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;

(Ж) За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

3.3 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който ни предоставите.

3.4 Ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без Вашето изрично съгласие.

4. Защита на личната информация

4.1 Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

4.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

4.3 Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

5. Изменения

5.1 Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт.

5.2 Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.

5.3 Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

6. Вашите права

6.1 Може да поискате да Ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за Вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

(А) Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин, който изисква плащане на такси.

6.2 Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

6.3 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

6.4 На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт Вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

6.5 Моля да имате предвид, че www.elektropastiri.com не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

7. Други уеб сайтове – трети страни

7.1 Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

7.2 Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

8. Актуализиране на информацията

8.1 Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.

9. Cookies – Бисквитки

9.1 Нашият сайт използват бисквитки.

9.2 Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

9.3 Cookies могат да бъдат „постоянна“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

9.4 Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител.

9.5 Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт.

9.6 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.

9.7 Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

9.8 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър;

9.9 Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.