Съвети за употреба

КАК РАБОТИ ЕЛЕКТРОПАСТИРА

Електрическата ограда, която може да бъде захранвана от батерия или от мрежата, създава мощни високоволтови импулси. Когато животното се допре до ограждащия кабел то получава този високоволтов импус, който е напълно безопасен за него и хората. Този импулс  предизвиква шок за животното. Така то получава инстинкт да не доближава ограждащия кабел.

ПРИЛОЖЕНИЯ И УПОТРЕБА

Говеда и млечни крави

Тези животни се ограждат с минимални проблеми. Дойни крави, които вече са били ограждани с електрически огради имат изграден инстинкт и това позволява ограждането им с лента или с един ред кабел. Препоръчва се използването на тънко въже до 3 мм.

Овце и кози

Овцете и козите имат козина, която действа като изолатор. Това изисква по силен импулс 

Коне

Конете и енергичните малки понита също спадат към животните, които лесно се ограждат с електрическа ограда, която да осигурява безопасност и сигурност. За огражденията се препоръчва лента или въже с диаметър 6 мм. за добра видимост.

Свине

При тези животни оградата трябва да е с добра видимост. Предвид много различния размер на животните т.е наличието на големи и малки прасета броя на оградащите кабели и разстоянието между тях е от съществено значение. 

Други приложения

Електрическите огради успешно се прилагат за елени, зайци, лисици, пилета, кучета, котки и др.

Електрическите огради също така се прилагат и за предпазване на селскостопанските култури и горски насъждения

ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИ

От съществено значение е да се направи правилния избор от различните компоненти на електрическата ограда – захранващо устройство, ограден електрически кабел и заземяване.

Захранващи устройства

Това е основния елемент на системата. Предлагат се различни модели по мощност и различно захранване

Устройства с мрежово захранване 230 V.

Използавт се дълги и постоянни огради, асигуряват мощен и стабилен импус при добро заземяване. Свързването на захранващото устройство с оградния кабел ако оградата не се намира в непостредствена близост до источника на захранване трябва да стане с високоволтов кабел, за да се предотвартят „отечки“ и загуба на импулс.

Устройства с захранване 12 волта от мокра батерия.

Използват се за дълги огради и при правилен избор на изолатори и заземяване е надежден и удобен уред. В този случай захранващото устройство може да бъде поставено непостредствено да оградата и така да не се налага използавнето на високоволтов кабел. В този случай е удачно изпалзването на соларен панел, който ще осигури захранване на батерията през деня.

Колчета и изолатори 

За предпочитане е използването на дървени колчета  и изолатори с гарантирани изолационни качества.

Оградни кабели и ленти  

Съществува огромно разнообразие на въжета и ленти, със стоманени, медни и алуминиеви нишки. Размери от 3 мм до 6 мм за въжета и ленти от 10 мм до 40 мм . Общото между тях е, че всички те трябва да бъдат с UV устойчивост подходяща за географското положение на България.

въжета със стоманена нишка – предимството е добра здравина на достъпна цена. Предлагаме въжета с 3, 6, 9,15 нишки от неръждаема стомана. Броя на нишките е индивидуално и зависи от всеки конкретен случай. По-големият брой нишки осигурява по-добра проводимост на токовият импулс. За малки ферми до 1000м, може да изберете и въже с 3 нишки. Вземете предвид и дали предвиждате увеличаване на плаща, която ще ограждате. 

въжета с медни проводници – предимство е много добрата проводимост. Медта и алуминия за разлика от неръждаемата стомана се влияят от външни метериологични условия, което допринася за намаляването на якоста и в последствие скъсване на проводимата тел.  

ленти – предимствата и недостатъците от използването на линти с проводници от неръждаема стомана, мед, или алуминий са същите както при въжетата. Лентите са податливи към въздействие на вятър , но пък са с много по-добра видимост за животните от въжетата

ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНО ИНСТАЛИРАНЕ

Връзките между захранващото устройство и ограждащия кабел или лента трябва да бъдат здраво стегнати. Ако се наложи оградния кабел да преминава през стена или под земята той трябва да бъде надежно изолиран. Когато устройството се намира на разстояние от първото колче на захранване използвайте високоволтов кабел с цел избягване на оттечки.

Не допускайте докосването на оградния кабел до треви и дървет, това ще намали ефективността на  оградата. Третирайте редовна тревите при постоянните огради в периода на буен растеж.

Доброто заземяване на уствойствота е гаранция за добър импулс по линията. Направета заземяването с две шини на дълбочина 150 см с разстояние между тях 150 – 200 см. Връзката на заземителните шини с уствойството направете с меден кабел.

scheme

Принципна схема за различни видове животни

howto